Zásady ochrany osobných údajov

Všeobecné informácie

Účelom týchto zásad ochrany osobných údajov je informovať užívateľa o spôsobe, rozsahu a dôvode zhromažďovania a používanie osobných údajov prevádzkovateľom webových stránok.

Be.BAG berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne, zachováva o nich mlčanlivosť a zaobchádza s nimi podľa zákona.

Pretože sa nové technológie a neustály vývoj týchto webových stránok odrážajú aj v našich zásadách ochrany osobných údajov, odporúčame vám, aby ste sa k týmto zásadám priebežne vracali. Vymedzenie používaných termínov (napr. "osobné údaje" alebo "spracovanie osobných údajov") je uvedené v článku č. 4 Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR).

Účel použitia

Informácie, ktoré nám poskytujete, nám pomáhajú neustále zlepšovať a individuálne prispôsobovať naše služby a výrobky. Primárnym účelom údajov je umožniť vám využívať náš výukový portál (napr. registrácia, sťahovanie letákov). Ďalej používame vaše osobné údaje na spracovávanie objednávok, dodávanie tovaru, spracovávanie platieb a tiež na to, aby sme vás informovali o objednávkach, výrobkoch, službách a ponukách.

Zhromažďovanie a spracovávanie údajov

Be.BAG ukladá osobné údaje užívateľov webových stránok spoločnosti len na základe súhlasu. Navyše je v našom oprávnenom záujme (pozri článok 6, odsek 1 GDPR) zhromažďovať údaje o návštevách našich webových stránok, rovnako ako celú IP adresu, po dobu najviac 7 dní, a to dočasne a s chráneným prístupom proti kybernetickým útokom a s cieľom zabezpečenia riadnej prevádzky. V tomto ohľade sú výnimkou údaje o návštevách potrebné na ďalšie vyšetrenie útokov a narušenie bezpečnosti.

Medzi zhromažďované údaje patrí:

  • celá IP adresa počítača požadujúceho prístup
  • dátum a čas prístupu
  • názov požadovaných údajov alebo prípadne ponúkajúcich webových stránok (URL)
  • prístupový status (prenos údajov, údaje nenájdené a pod.)
  • objem odovzdávaných údajov
  • stránka, z ktorej boli údaje požadované (referer)
  • použitý webový prehliadač (user agent - užívateľský agent)
  • Prístup k týmto údajom je prísne regulovaný a je povolený len v prípade vyšetrovania narušenia a útokov.
  • Tento druh obchodných údajov nebude spojený s inými zhromaždenými údajmi. Osobu, ktorá sa skrýva za určitou IP adresou, sa pokúsime nájsť len v prípade ilegálnych útokov. V každom inom prípade nám tieto informácie nebudú sprístupnené, nebudeme sa teda pokúšať získať prístup k údajom vlastníka určitej IP adresy.

Zaobchádzanie s kontaktnými údajmi

Ak sa obrátite na nás ako na prevádzkovateľa webových stránok niektorým z ponúkaných spôsobov, vaše údaje v kontaktnom formulári, ako je vaše meno, firma, e-mail, adresa bydliska a telefónne číslo, sa použijú a uložia len s cieľom zodpovedania a spracovania vašej požiadavky. Tieto údaje sa nebudú odovzdávať tretím osobám bez vášho súhlasu.

Odovzdávanie tretím stranám

Žiadne vaše osobné údaje, vrátane adresy vášho bydliska a vašej e-mailovej adresy, nebudeme sa o ne deliť s tretími stranami bez vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať. O vaše údaje sa budeme deliť len na účely vybavenia určitých obchodných záležitostí (napr. odoslanie výrobkov z nášho e-shopu alebo obchodných materiálov), a to len v rozsahu nevyhnutnom na predmetnú záležitosť (napr. adresa bydliska). Údaje, o ktoré sa delíme s príjemcom údajov na tieto účely sa smú používať len na splnenie pracovných povinností príjemcu. Ďalšie používanie nie je povolené.

Bezpečnosť

Prijali sme technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrany vašich údajov pred zámernou alebo náhodnou manipuláciou, pred prístupom neoprávnených tretích strán, a tiež pred zničením alebo pozmenením týchto údajov.

Používanie súborov Cookies

Naše webové stránky používajú tzv. Cookies. Cookies sú malé dátové súbory obsahujúce informácie, ktoré sú uložené vo vašom počítači, tablete alebo chytrom telefóne, keď navštívite naše webové stránky. Slúžia na všeobecné účely zabezpečenia efektívnejšieho webového dizajnu a efektívnejšieho používania webových stránok. Niektoré cookies (tzv. súbory cookie relácií) sa automaticky vymažú po zavretí svojho prehliadača. Iné cookie súbory (permanentné cookies) sa archivujú vo vašom počítači do určitého najneskoršieho dátumu, alebo kým nie je vymazaná vyrovnávacia pamäť vášho prehliadača, a umožní nám vás identifikovať ako opätovného zákazníka našich webových stránok. Niektoré cookies súbory ukladajú aj oprávnené tretie strany (cookies tretích strán alebo cookies určené na sledovanie). Také cookie súbory sa používajú na analýzy a marketingové účely, ako je napr. spočítanie počtu prístupov na webové stránky, stanovenie času, ktorý tu bola strávený a toho, aká bola prístupová cesta užívateľa tým, že preskúmame použité odkazy.

Nastavenie cookies na vašom počítači


Pri prvej návšteve našich webových stránok vás budeme informovať o používaní cookies. Pokiaľ budete vo svojej návšteve pokračovať, súhlasíte tým s používaním štandardných cookies na našich webových stránkach. Než budete pokračovať, môžete tiež otvoriť „nastavenie“. Otvorí sa okno, kde sa zobrazia podrobnejšie informácie o cookies na našich webových stránkach. Prečítajte si popisy cookies a zaškrtnite cookies, ktoré sa rozhodnete povoliť po dobu vašej návštevy našich webových stránok. Majte prosím na pamäti, že „nevyhnutné cookies“ sú nutné na riadne fungovanie webových stránok. Až vykonáte svoje úpravy, môžete pokračovať vo svojej návšteve.

Kedykoľvek, a to aj po každej novej návšteve, môžete svoje nastavenie otvoriť a znovu upraviť prostredníctvom odkazu „nastavenie cookies“ na konci každej stránky. Navyše si môžete upraviť nastavenie svojho prehliadača tak, aby boli súbory cookies prijaté alebo zamietnuté alebo aby ste boli informovaní, len čo sa cookies uložia vo vašom počítači.

Použitie Google Analytics

Podľa článku 6, odsek 1 nariadenia GDPR je v našom oprávnenom záujme používať službu „Google Analytics“, službu pre analýzu webových stránok poskytovanú Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)) s cieľom optimalizácie a analýzy našich webových stránok. Google Analytics používa tzv. Cookies, textové súbory, ktoré sa ukladajú do vášho počítača a ktoré analyzujú, ako používate dané webové stránky. Cookies vytvorené pri vašom používaní týchto webových stránok sa obvykle odovzdávajú serveru Google, ktorý sa nachádza v USA, a tu sa ukladajú. Ak však bola aktivovaná IP anonymizácia týchto webových stránok, bude vaša IP adresa spoločnosťou Google skrátená v členských štátoch EU alebo v iných štátoch, ktoré sú signatármi zmluvy o EHP. Len za výnimočných okolností bude celá IP adresa odovzdaná serveru Google v USA a až potom skrátená. Na základe poverenia prevádzkovateľa týchto webových stránok Google využije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania týchto webových stránok, na predkladanie správ o aktivite na webových stránkach a s cieľom poskytovania dodatočných služieb týkajúcich sa používania webových stránok a internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa prenesená z vášho prehliadača, ktorú Google Analytics využíva, nebude spárovaná s inými údajmi Google.

Ďalšie informácie o podmienkach používania a ochrane osobných údajov nájdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Majte prosím na pamäti, že na týchto webových stránkach bola služba Google Analytics rozšírená kódom “ga(`set', `anonymizeip')”, aby sa zaručilo anonymizované prijímanie IP adries (tzv. maskovanie IP adresy).

Využitie Google AdWords

V súlade s článkom 6, odsek 1 nariadenia GDPR je pre nás, ako zákazníka AdWords, v našom oprávnenom záujme využívať službu “Google Conversion
Tracking”, analytickú službu poskytovanú Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), s cieľom analýzy a optimalizácie našich online ponúk. S týmto cieľom Google AdWords inštaluje do vášho počítača cookie (konverzný cookie súbor) v prípade, že ste sa na naše webové stránky dostali prostredníctvom reklamy Google. Tieto cookie súbory vypršia po uplynutí 30 dní a nepoužívajú sa na identifikáciu osôb. Ak navštívite niektoré naše webové stránky, a cookie súbory ešte nevypršali, my a spoločnosť Google tak môžeme rozpoznať, že niekto klikol na reklamu a v dôsledku toho bol presmerovaný na naše webové stránky. Každému zákazníkovi AdWord je pridelený iný cookie súbor. Takto nie je možné cookies vysledovať prostredníctvom webových stránok zákazníkov AdWords.

Informácie získané prostredníctvom konverzného cookie súboru slúžia na vytváranie konverzných štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli používať Conversion Tracking. Zákazníci AdWords sa dozvedia celkový počet užívateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku, ktorá obsahuje tag Conversion Tracking. Nezískajú však žiadne informácie, ktoré by bolo možné využiť na osobnú identifikáciu užívateľov. Ak si prajete nezúčastniť sa na procese trackingu, môžete si zvoliť nenastavenie príslušného cookie súboru napr. prostredníctvom nastavenia vášho prehliadača, ktoré vykoná všeobecnú deaktiváciu cookies. Môžete tiež deaktivovať cookies na sledovanie konverzie upravením nastavenia vášho prehliadača tak, aby blokoval cookies domény „googleadservices.com“. Deaktivovať môžete tiež cookies na sledovanie konverzie zvolením nastavenia „nevyhnutné cookies“ v Nastavení cookies [←odkaz].

Ďalšie informácie a zásady ochrany súkromia spoločnosti Google nájdete na http://www.google.de/policies/privacy/

Právo na vznesenie námietky

Ukladanie cookies môžete zablokovať zvolením príslušného nastavenia softwaru vášho prehliadača. Upozorňujeme Vás však, že v tomto prípade je možné, že nebudete moci využívať celý rozsah funkcií webových stránok. Ďalej môžete zablokovať cookie súbor, ktorý sleduje vaše osobné informácie o tom, ako webové stránky využívate, a zasiela ich spoločnosti Google (vrátane IP adresy), rovnako ako spracovávanie týchto informácií spoločnosťou Google tak, že si stiahnete a nainštalujete do vášho prehliadača nasledovný plug-in, ktorý je dostupný na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Ako alternatívne riešenie k plug-in do prehliadača alebo pri používaní prehliadačov na mobilných prístrojoch môžete kliknúť na nasledovný odkaz a príslušne upraviť nastavenie cookies, aby ste zabránili spoločnosti Google v budúcnosti získavať ďalšie údaje prostredníctvom Google Analytics na týchto webových stránkach. (Tieto nastavenia cookies budú fungovať len pre tento prehliadač a len pre túto doménu. Vymazaním cookies v tomto prehliadači budete musieť na tento odkaz kliknúť znovu): Deaktivovať Google Analytics a Google AdWords Conversion-Tracking.

Práva užívateľa

Ako užívateľ máte právo získať informácie vzťahujúce sa na osobné informácie, ktoré o vás boli uložené. Máte tiež právo na opravu nesprávnych údajov a na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov alebo ich úplné vymazanie. Prípadne môžete uplatniť aj svoje právo na prenositeľnosť údajov. Ak máte podozrenie, že vaše údaje boli spracované protiprávne, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán.

Vymazanie

Ak to nie je v rozpore so zákonnými povinnosťami o uchovávaní údajov, máte právo na vymazanie vašich osobných údajov. Uložené údaje budú vymazané, ak už nie sú potrebné na zamýšľaný účel a nevzťahujú sa na ne zákonné povinnosti v oblasti ukladania údajov. Ak údaje nemôžu byť vymazané kvôli existencii zákonných povinností, bude iniciované obmedzenie spracovania týchto údajov. V takom prípade sa údaje zablokujú a nebudú sa používať na žiadne iné účely.

Kontaktné údaje

Obráťte sa na nás, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa zaobchádzania s vašimi údajmi.

Použite nasledovné kontaktné údaje:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Osoba poverená ochranou osobných údajov
Werftstraße 9
30163 Hannover
Nemecko

Tel.: +49-511-6969-0
E-mail: datenschutz@pelikan.com