Záručné podmienky pre plecniaky be.bag

Spoločnosť Herlitz Sp. Z.o.o., Baranowo, ul. Szamotulska 2, 62-081 Przezmierowo, Poľsko, (ďalej len ”Herlitz“) poskytuje predĺženú záruku výrobcu v trvaní 2 rokov od dátumu nákupu školských plecniakov Herlitz za nasledovných podmienok.

Herlitz sa zaručuje, že plecniaky be.bag nebudú mať materiálové ani výrobné chyby počas dvoch rokov od dátumu výroby. Táto záruka je platná na celom území Európskej únie a Švajčiarska.

Počas tohto záručného obdobia Herlitz bezplatne odstráni všetky chyby plecniakov be.bag spôsobené materiálmi a výrobou podľa svojho uváženia opravou nebo náhradou za ekvivalentný výrobok. Nahradené výrobky prejdú do vlastníctva Herlitz.

Všetky chyby spôsobené nevhodným používaním, bežným opotrebením, pôsobením chemikálií, v dôsledku extrémnych teplôt, nehôd a manipuláciou alebo opravami vykonanými zákazníkom alebo akoukoľvek treťou stranou sú zo záruky vylúčené. Záruka sa tiež nevzťahuje na doplnky, ako športové tašky, vrecká na športové potreby a peračníky na písacie potreby.

Prosíme vás, aby ste zaslali chybný výrobok vrátane dokladu o zaplatení spolu s popisom chyby na nižšie uvedenú adresu príslušnú adrese vášho bydliska. Ak sa vaše bydlisko nachádza v štáte EU, ktorý nie je výslovne uvedený, obráťte sa prosím na Herlitz Poľsko. Zásielka je zasielaná na vaše náklady a riziko.

Záručná doba sa v dôsledku záručných služieb nepredlžuje ani neobnovuje.

Okrem tejto záruky máte samozrejme nárok uplatniť svoje zákonné práva, ktoré nie sú touto zárukou nijako obmedzené.

Kontaktné údaje:

Belgicko | Holandsko | Luxembursko | Francúzsko

Pelikan N.V./S.A.
Stationsstraat 43
B-1702 Groot-Bijgaarden

Phone +32 (0) 2 481 87 00
Fax +32 (0) 2 481 87 19
E-Mail: info@pelikan.be


Bulharsko

Herlitz Bulgaria EOOD
10, Poruchik Nedelcho Bonchev str
1528 SOFIA
Bulgaria

Phone +359 (0) 2 973 20 20
Fax +359 (0) 2 973 21 51
E-Mail: office@herlitzbg.com


Česká republika

HERLITZ, spol. s r.o.
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Phone +420 606 637 460
Fax +420 296 544 444
E-Mail: customerservicecz@herlitz.cz

Maďarsko

Herlitz Hungária Kft.
Campona u. 1 (Harbor Park)
1225 BUDAPEST
Hungaria

Phone +36 (0) 1 305-2000
Fax +36 (0) 1 305-2035
E-Mail: herlitz@herlitz.huNemecko

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Endverbraucherservice
Straße der Einheit 142-148
14612 Falkensee

Telefon +49 (0) 3322 26-0
E-Mail: herlitz.endverbraucherservice@pelikan.comGrécko

Pelikan ΕλλάςΕ.Π.Ε.
8οχλμΛ. ΒάρηςΚορωπίου
19400 Κορωπί

Phone +30 210 6625129
Fax +30 210 6626232
E-Mail: pelikan@pelikan.gr


Poľsko

Herlitz Sp. z o.o.
Baranowo k. Poznania
ul. Szamotulska 2
62-081 Przeźmierowo

Phone +48 (0) 61 650 11 00
Fax +48 (0) 61 650 11 99
E-Mail: info@herlitz.plRakúsko

Pelikan Austria Gesellschaft mbH
Dr. Kraitschekgasse 7-9
A-2486 Pottendorf
Austria

Phone +43 (0) 2236 44 000 44
Fax +43 (0) 2236 44 200


Rumunsko

Herlitz Romania SRL
tr. Depozitelor nr. 22
540240 Tg-Mures

Phone +40 (0) 265 253 722
Fax +40 (0) 265 253 582
E-Mail: pelikan@herlitzromania.ro Slovensko

HERLITZ, spol. s r.o.
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 5 – Stodůlky


Phone +420 606 637 460
Fax +420 296 544 444
E-Mail: customerservicecz@herlitz.cz

Švajčiarsko

Pelikan (Schweiz) AG
Chaltenbodenstraße 8
8834 Schindellegi
Schweiz


Phone +41 (0) 44 786 70 20
Fax +41 (0) 44 786 70 21
E-Mail: info@pelikan.ch 


Taliansko

Pelikan Italia S.p.A.
Via Antonio Cechov 48
20151 Milano


Phone +39 (02) 39016 1
Fax +39 (02) 39016 365
E-Mail: info@pelikan.it