Гаранционни условия за раниците be.bag

Херлитц България ЕООД, ул. Поручик Неделчо Бончев №10, 1528 София, България, („Herlitz“) гарантира разширена гаранция на производителя от 2 години от датата на закупуване на раница be.bag при следните условия:
Herlitz уверява, че раниците be.bag ще бъдат без дефекти свързани с материала и производството за период от 2 години от датата на покупката. Тази гаранция е валидна за цялата територия на Европейския съюз и Швейцария.
В рамките на гаранционния период Herlitz елиминира дефекти на раниците be.bag, свързани с материала и производството за своя сметка и по собствена преценка чрез ремонт или замяна с еквивалентен продукт. Заменения продукт остава собственост на Herlitz.
Всякакви дефекти свързани с нормално износване, неправилна употреба, ефект на химикали, екстремни температури, злополуки и манипулации или поправки от клиента или от трета страна са изключени от гаранцията. Освен това от гаранцията се изключват аксесоари като спортни чанти, спортни торби и несесери, ако са включени в предмета на продажбата.
Моля, изпратете дефектния продукт, включително доказателство за покупка, с обяснение на дефекта на по-долу споменатия адрес, важен за вашето местожителство. Пратката се извършва за ваша сметка и риск.
Гаранционният срок не се удължава или подновява при изпълнение на гаранционните услуги.
Естествено, освен тази гаранция, имате право на законни права, които не са ограничени от тази гаранция.

Адрес за контакт:

Австрия

Pelikan Austria Gesellschaft mbH
Dr. Kraitschekgasse 7-9
A-2486 Pottendorf
Austria
Phone +43 (0) 2236 44 000 44
Fax +43 (0) 2236 44 200

Белгия | Холандия | Люксембург | Франция

Pelikan N.V./S.A.
Stationsstraat 43
B-1702 Groot-Bijgaarden
Phone +32 (0) 2 481 87 00
Fax +32 (0) 2 481 87 19
E-Mail: info@pelikan.be

България

Herlitz Bulgaria EOOD
10, Poruchik Nedelcho Bonchev str
1528 SOFIA
Bulgaria
Phone +359 (0) 2 973 20 20
Fax +359 (0) 2 973 21 51
E-Mail: office@herlitzbg.com

Чехия

HERLITZ, spol. s r.o.
Bucharova 1281/2 
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Phone +420 606 637 460
Fax +420 296 544 444
E-Mail: customerservicecz@herlitz.cz

Германия

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Endverbraucherservice
Straße der Einheit 142-148
14612 Falkensee
Telefon +49 (0) 3322 26-0
E-Mail: herlitz.endverbraucherservice@pelikan.com

Гърция

Pelikan ΕλλάςΕ.Π.Ε.
8οχλμΛ. ΒάρηςΚορωπίου
19400 Κορωπί

Phone +30 210 6625129
Fax +30 210 6626232
E-Mail: pelikan@pelikan.gr

Унгария

Herlitz Hungária Kft.
Campona u. 1 (Harbor Park)
1225 BUDAPEST
Hungaria
Phone +36 (0) 1 305-2000
Fax +36 (0) 1 305-2035
E-Mail: herlitz@herlitz.hu

Италия

Pelikan Italia S.p.A.
Via Antonio Cechov 48
20151 Milano
Phone +39 (02) 39016 1
Fax +39 (02) 39016 365
E-Mail: info@pelikan.it

Полша

Herlitz Sp. z o.o.
Baranowo k. Poznania
ul. Szamotulska 2
62-081 Przeźmierowo
Phone +48 (0) 61 650 11 00
Fax +48 (0) 61 650 11 99
E-Mail: info@herlitz.pl

Румъния

Herlitz Romania SRL
tr. Depozitelor nr. 22
540240 Tg-Mures

Phone +40 (0) 265 253 722
Fax +40 (0) 265 253 582
E-Mail: pelikan@herlitzromania.ro

Словакия

HERLITZ, spol. s r.o.
Bucharova 1281/2 
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Phone +420 606 637 460
Fax +420 296 544 444
E-Mail: customerservicecz@herlitz.cz

Швейцария

Pelikan (Schweiz) AG
Chaltenbodenstraße 8
8834 Schindellegi
Schweiz

Phone +41 (0) 44 786 70 20
Fax +41 (0) 44 786 70 21
E-Mail: info@pelikan.ch