Zásady ochrany osobních údajů

Všeobecné informace

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů je informovat uživatele o způsobu, rozsahu a důvodu shromažďování a používání osobních údajů provozovatelem webových stránek.

Be.BAG bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně, zachovává o nich mlčenlivost a zachází s nimi podle zákona. Protože se nové technologie a neustálý vývoj těchto webových stránek odrážejí i v našich zásadách ochrany osobních údajů, doporučujeme vám, abyste se k těmto zásadám průběžně vraceli.
Vymezení používaných termínů (např. "osobní údaje" nebo "zpracování osobních údajů") je uvedeno v článku č. 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Účel použití

Informace, které nám poskytujete, nám pomáhají neustále zlepšovat a individuálně přizpůsobovat naše služby a výrobky. Primárním účelem údajů je umožnit vám využívat náš výukový portál (např. registrace, stahování letáků). Dále používáme vaše osobní údaje ke zpracovávání objednávek, dodávání zboží, zpracovávání plateb a také k tomu, abychom vás informovali o objednávkách, výrobcích, službách a nabídkách.

Shromažďování a zpracovávání údajů

Be.BAG ukládá osobní údaje uživatelů webových stránek společnosti pouze na základě souhlasu. Navíc je v našem oprávněném zájmu (viz článek 6, odstavec 1 GDPR) shromažďovat údaje o návštěvách našich webových stránek, stejně jako celou IP adresu, po dobu nejdéle 7 dní, a to dočasně a s chráněným přístupem proti kybernetickým útokům a za účelem zajištění řádného provozu. V tomto ohledu jsou výjimkou údaje o návštěvách potřebné k dalšímu prošetření útoků a narušení bezpečnosti.

Mezi shromažďované údaje patří:

  • celá IP adresa počítače požadujícího přístup
  • datum a čas přístupu
  • název požadovaných údajů nebo případně nabízejících webových stránek (URL)
  • přístupový status (přenos údajů, údaje nenalezeny apod.)
  • objem předávaných údajů
  • stránka, z níž byly údaje požadovány (referer)
  • použitý webový prohlížeč (user agent - uživatelský agent)
  • Přístup k těmto údajům je přísně regulován a je povolen pouze v případě vyšetřování narušení a útoků.
  • Tento druh obchodních údajů nebude propojen s jinými shromážděnými údaji. Osobu, která se skrývá za určitou IP adresou, se pokusíme najít pouze v případě ilegálních útoků. V každém jiném případě nám tyto informace nebudou zpřístupněny, nebudeme se tedy pokoušet získat přístup k údajům vlastníka určité IP adresy.

Zacházení s kontaktními údaji

V případě, že se obrátíte na nás jako na provozovatele webových stránek jedním z nabízených způsobů, budou vaše údaje v kontaktním formuláři, jako je vaše jméno, firma, email, adresa bydliště a telefonní číslo, používány a ukládány pouze za účelem zodpovězení a zpracování vašeho požadavku. Tyto údaje nebudou předávány třetím osobám bez vašeho svolení.

Předávání třetí stranám

Žádné vaše osobní údaje, včetně adresy vašeho bydliště a vaší emailové adresy, nebudeme sdílet s třetími stranami bez vašeho výslovného souhlasu, který můžete kdykoli odvolat. Vaše údaje budeme sdílet pouze pro účely vyřízení určitých obchodních záležitostí (např. odeslání výrobků z našeho e-shopu nebo obchodních materiálů), a to pouze v rozsahu nezbytném pro danou záležitost (např. adresa bydliště). Údaje sdílené s příjemcem údajů pro tyto účely se smějí používat pouze ke splnění profesních povinností příjemce. Další používání není povoleno.

Bezpečnost

Přijali jsme technická a organizační opatření za účelem ochrany vašich údajů před záměrnou či náhodnou manipulací, před přístupem neoprávněných třetích stran, a také před zničením či pozměněním těchto údajů.

Používání souborů Cookies

Naše webové stránky používají tzv. Cookies. Cookies jsou malé datové soubory obsahující informace, které jsou uloženy ve vašem počítači, tabletu nebo chytrém telefonu, když navštívíte naše webové stránky. Slouží ke všeobecným účelům zajištění efektivnějšího webového designu a efektivnějšího používání webových stránek. Některé cookies (tzv. soubory cookie relací) se automaticky smažou poté, co zavřete svůj prohlížeč. Jiné cookie soubory (permanentní cookies) jsou archivovány ve vašem počítači do určitého nejzazšího data, nebo dokud není smazána mezipaměť vašeho prohlížeče, a umožní nám vás identifikovat jako opětovného zákazníka našich webových stránek. Některé cookies soubory jsou také ukládány oprávněnými třetími stranami (cookies třetích stran nebo cookies určené ke sledování). Takové cookie soubory se používají k analýzám a marketingovým účelům, jako je např. spočítání počtu přístupů na webové stránky, stanovení doby, která zde byla strávena a toho, jaká byla přístupová cesta uživatele tím, že prozkoumáme použité odkazy.

Nastavení cookies na vašem počítači

Při první návštěvě našich webových stránek vás budeme informovat o používání cookies. Pokud budete ve svojí návštěvě pokračovat, souhlasíte tím s používáním standardních cookies na našich webových stránkách. Než budete pokračovat, můžete také otevřít „nastavení“. Otevře se okno, kde se zobrazí podrobnější informace o cookies na našich webových stránkách. Přečtěte si popisy cookies a zaškrtněte cookies, které se rozhodnete povolit po dobu vaší návštěvy našich webových stránek. Mějte prosím na paměti, že „nezbytné cookies“ jsou nutné k řádnému fungování webových stránek. Až provedete své úpravy, můžete pokračovat ve své návštěvě.

Kdykoli, a to i po každé nové návštěvě, můžete své nastavení otevřít a znovu upravit prostřednictvím odkazu „nastavení cookies“ na konci každé stránky. Navíc si můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby byly soubory cookies přijaty nebo zamítnuty nebo abyste byli informováni, jakmile se cookies uloží ve vašem počítači.

Použití Google Analytics

Podle článku 6, odstavce 1 nařízení GDPR je v našem oprávněném zájmu používat službu „Google Analytics“, službu pro analýzu webových stránek poskytovanou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)) za účelem optimalizace a analýzy našich webových stránek. Google Analytics používá tzv. Cookies, textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a které analyzují, jak používáte dané webové stránky. Cookies vytvořené při vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle předávány serveru Google, který se nachází v USA, a jsou zde ukládány. Avšak v případě, že byla aktivována IP anonymizace těchto webových stránek, bude vaše IP adresa společností Google zkrácena ve členských státech EU nebo v jiných státech, které jsou signatáři smlouvy o EHP. Pouze za výjimečných okolností bude celá IP adresa předána serveru Google v USA a až poté zkrácena. Na základě pověření provozovatele těchto webových stránek Google využije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání těchto webových stránek, k předkládání zpráv o aktivitě na webových stránkách a za účelem poskytování dodatečných služeb týkajících se používání webových stránek a internetu provozovateli webových stránek. IP adresa přenesená z vašeho prohlížeče, kterou Google Analytics využívá, nebude spárována s jinými údaji Google.

Další informace o podmínkách používání a ochraně osobních údajů najdete na http://www.google.com/analytics/terms/de.html nebo na http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Mějte prosím na paměti, že na těchto webových stránkách byla služba Google Analytics rozšířena kódem “ga(`set', `anonymizeip')”, aby se zaručilo anonymizované přijímání IP adres (tzv. maskování IP adresy).

Využití Google AdWords

V souladu s článkem 6, odstavcem 1 nařízení GDPR je pro nás, coby zákazníka AdWords, v našem oprávněném zájmu využívat službu “Google Conversion Tracking”, analytickou službu poskytovanou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“), za účelem analýzy a optimalizace našich online nabídek. Za tímto účelem Google AdWords instaluje do vašeho počítače cookie (konverzní cookie soubor) v případě, že jste se na naše webové stránky dostali prostřednictvím reklamy Google. Tyto cookie soubory vyprší po uplynutí 30 dnů a nepoužívají se k identifikaci osob. V případě, že navštívíte některé naše webové stránky, a cookie soubory ještě nevypršely, my a společnost Google tak můžeme rozpoznat, že někdo kliknul na reklamu a v důsledku toho byl přesměrován na naše webové stránky. Každému zákazníkovi AdWord je přidělen jiný cookie soubor. Takto nelze cookies vysledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords.

Informace získané prostřednictvím konverzního cookie souboru slouží k vytváření konverzních statistik pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli používat Conversion Tracking. Zákazníci AdWords se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku, která obsahuje tag Conversion Tracking. Nezískají však žádné informace, které by bylo možné využít k osobní identifikaci uživatelů. Pokud si přejete neúčastnit se procesu trackingu, můžete si zvolit nenastavení příslušného cookie souboru např. prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče, které provede všeobecnou deaktivaci cookies. Také můžete deaktivovat cookies pro sledování konverze upravením nastavení vašeho prohlížeče tak, aby blokoval cookies domény „googleadservices.com“. Také můžete deaktivovat cookies pro sledování konverze zvolením nastavení „nezbytné cookies“ v Nastavení cookies [←odkaz].

Další informace a zásady ochrany soukromí společnosti Google najdete na http://www.google.de/policies/privacy/

Právo na vznesení námitky

Můžete zablokovat ukládání cookies volbou příslušného nastavení softwaru vašeho prohlížeče. Rádi bychom vás však upozornili, že v tomto případě je možné, že nebudete moci využívat celý rozsah funkcí webových stránek. Dále můžete zablokovat cookie soubor, který sleduje vaše osobní informace o tom, jak webové stránky využíváte, a zasílá je společnosti Google (včetně IP adresy), stejně jako zpracovávání těchto informací společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete do vašeho prohlížeče následující plug in, který je dostupný na tomto odkaze: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Jako alternativní řešení k plug inu do prohlížeče nebo při používání prohlížečů na mobilních přístrojích můžete kliknout na následující odkaz a příslušně upravit nastavení cookies, abyste zabránili společnosti Google v budoucnu získávat další údaje prostřednictvím Google Analytics na těchto webových stránkách. (Tato nastavení cookies budou fungovat pouze pro tento prohlížeč a pouze pro tuto doménu. Smazáním cookies v tomto prohlížeči budete muset na tento odkaz kliknout znovu): Deaktivovat Google Analytics a Google AdWords Conversion-Tracking.

Práva uživatele

Jako uživatel máte právo získat informace vztahující se k osobním informacím, které o vás byly uloženy. Také máte právo na opravu nesprávných údajů a na omezení zpracování vašich osobních údajů nebo jejich úplné smazání. Případně také můžete uplatnit své právo na přenositelnost údajů. V případě, že máte podezření, že vaše údaje byly zpracovány protiprávně, můžete podat stížnost u příslušného orgánu.

Smazání

Za předpokladu, že to není v rozporu se zákonnými povinnostmi o uchovávání údajů, máte právo na smazání vašich osobních údajů. Uložené údaje budou smazány v případě, že již nejsou potřebné k zamýšlenému účelu a že se na ně nevztahují zákonné povinnosti v oblasti ukládání údajů. V případě, že údaje nemohou být smazány kvůli existenci zákonných povinností, bude iniciováno omezení zpracování těchto údajů. V takovém případě budou údaje zablokovány a nebudou používány k žádným jiným účelům.

Kontaktní údaje

Obraťte se na nás, pokud máte jakékoli dotazy ohledně nakládání s vašimi údaji.

Použijte následující kontaktní údaje:

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Werftstraße 9
30163 Hannover
Německo

Tel.: +49-511-6969-0
E-mail: datenschutz@pelikan.com