Όροι εγγύησης για τα σακίδια be.bag

Η Herlitz Sp. Z.o.o., Baranowo, ul. Szamotulska 2, 62-081 Przezmierowo, Πολωνία, ("Herlitz") εξασφαλίζει μια εκτεταμένη εγγύηση του κατασκευαστή για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς των σακιδίων herlitz σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους. Η Herlitz βεβαιώνει ότι τα be.bag σακίδια θα είναι απαλλαγμένα από τα ελαττώματα υλικού και παραγωγής για την περίοδο των 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς. Αυτή η εγγύηση ισχύει σε ολόκληρη την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελβετίας.

Εντός της περιόδου εγγύησης, η Herlitz εξαλείφει όλα τα ελαττώματα των σακιδίων be.bag που προκαλούνται λόγω υλικού και παραγωγής χωρίς κόστος, κατά την κρίση της, μέσω επισκευής ή αντικατάστασης από ισοδύναμο προϊόν.

Τα προϊόντα που αντικαθιστώνται μεταβιβάζονται στην ιδιοκτησία της Herlitz.

Οποιαδήποτε ελαττώματα οφείλονται σε ακατάλληλη χρήση, κανονική φθορά, επίδραση χημικών, ακραίες θερμοκρασίες, ατυχήματα και χειρισμούς ή επισκευές από τον πελάτη ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος εξαιρούνται από την εγγύηση. Εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση αξεσουάρ όπως αθλητικές τσάντες, σάκοι και κασετίνες.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το ελαττωματικό προϊόν μαζί με την απόδειξη αγοράς με εξήγηση του ελαττώματος στην παρακάτω διεύθυνση που σχετίζεται με την κατοικία σας. Σε περίπτωση διαμονής σε χώρα της ΕΕ που δεν περιλαμβάνεται ρητά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Herlitz Poland. Η αποστολή πραγματοποιείται με δική σας δαπάνη και κίνδυνο.

Η περίοδος εγγύησης δεν επεκτείνεται ή ανανεώνεται με την εκπλήρωση των υπηρεσιών εγγύησης.

Φυσικά, εκτός από αυτή την εγγύηση, δικαιούστε τα νόμιμα δικαιώματα, τα οποία δεν περιορίζονται από αυτήν την εγγύηση

Διευθύνσεις επικοινωνίας:

Austria

Pelikan Austria Gesellschaft mbH
Dr. Kraitschekgasse 7-9
A-2486 Pottendorf
Austria
Phone +43 (0) 2236 44 000 44
Fax +43 (0) 2236 44 200

Belgium | Netherlands | Luxembourg | France

Pelikan N.V./S.A.
Stationsstraat 43
B-1702 Groot-Bijgaarden
Phone +32 (0) 2 481 87 00
Fax +32 (0) 2 481 87 19
E-Mail: info@pelikan.be

Bulgary

Herlitz Bulgaria EOOD
10, Poruchik Nedelcho Bonchev str
1528 SOFIA
Bulgaria
Phone +359 (0) 2 973 20 20
Fax +359 (0) 2 973 21 51
E-Mail: office@herlitzbg.com

Czech Republic

HERLITZ, spol. s r.o.
Bucharova 1281/2 
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Phone +420 606 637 460
Fax +420 296 544 444
E-Mail: customerservicecz@herlitz.cz

Germany

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Endverbraucherservice
Straße der Einheit 142-148
14612 Falkensee
Telefon +49 (0) 3322 26-0
E-Mail: herlitz.endverbraucherservice@pelikan.com

Greece

Pelikan Ελλάς  Μ.Ε.Π.Ε.
8οχλμΛ. ΒάρηςΚορωπίου
19400 Κορωπί
Phone +30 210 6625129
Fax +30 210 6626232
E-Mail: pelikan@pelikan.gr

Hungary

Herlitz Hungária Kft.
Campona u. 1 (Harbor Park)
1225 BUDAPEST
Hungaria
Phone +36 (0) 1 305-2000
Fax +36 (0) 1 305-2035
E-Mail: herlitz@herlitz.hu

Italy

Pelikan Italia S.p.A.
Via Antonio Cechov 48
20151 Milano
Phone +39 (02) 39016 1
Fax +39 (02) 39016 365
E-Mail: info@pelikan.it

Poland

Herlitz Sp. z o.o.
Baranowo k. Poznania
ul. Szamotulska 2
62-081 Przeźmierowo
Phone +48 (0) 61 650 11 00
Fax +48 (0) 61 650 11 99
E-Mail: info@herlitz.pl

Romania

Herlitz Romania SRL
tr. Depozitelor nr. 22
540240 Tg-Mures

Phone +40 (0) 265 253 722
Fax +40 (0) 265 253 582
E-Mail: pelikan@herlitzromania.ro

Slovakia

HERLITZ, spol. s r.o.
Bucharova 1281/2 
158 00 Praha 5 – Stodůlky

Phone +420 606 637 460
Fax +420 296 544 444
E-Mail: customerservicecz@herlitz.cz

Switzerland

Pelikan (Schweiz) AG
Chaltenbodenstraße 8
8834 Schindellegi
Schweiz

Phone +41 (0) 44 786 70 20
Fax +41 (0) 44 786 70 21
E-Mail: info@pelikan.ch