Polityka prywatności

Informacje ogólne


Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie użytkownikom naszej witryny informacji na temat formy, zakresu i powodów gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.


Be.bag podchodzi do tematu ochrony danych osobowych z należytą starannością, a pozyskane dane traktują jako poufne i przetwarzają zgodnie z przepisami prawa.

Definicje stosowanych terminów (np. „dane osobowe” lub „przetwarzanie danych”) znaleźć można w art. 4 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego w Polsce w skrócie RODO.


Cel wykorzystania informacji


Pozyskane informacje pomagają nam stale ulepszać ofertę i indywidualnie dostosowywać nasze produkty i usługi do potrzeb klienta.

Dane osobowe użytkownika wykorzystujemy w procesach związanych z realizacją zamówień, dostawy towarów, przetwarzania płatności oraz przekazywania informacji o zamówieniach, produktach, usługach i ofertach.


Gromadzenie i przetwarzanie danych


Be.bag rejestruje dane osobowe użytkowników swojej witryny tylko za ich zgodą. Naszym prawnie uzasadnionym interesem (zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO) jest gromadzenie danych dotyczących odwiedzin naszej witryny internetowej, a także pełnego adresu IP użytkownika, na maksymalny okres siedmiu dni. Gromadzimy dane tymczasowo i z zachowaniem reguł bezpiecznego dostępu w celu ochrony naszej witryny przed cyberatakami oraz jej prawidłowego funkcjonowania. Wyjątek stanowią dane dotyczące wizyt niezbędnych do dalszego badania cyberataków i zakłóceń.


Gromadzone dane obejmują:

  • pełny adres IP komputera z którego wysyłane jest zapytanie
  • datę i czas dostępu
  • nazwę żądanych danych lub, odpowiednio, nazwę docelowej witryny (adres URL)
  • status dostępu (transfer danych, nie znaleziono danych itp.)
  • ilość przekazanych danych
  • stronę, do której zostaje przesłane żądanie o podanie danych (strona odsyłająca)
  • używaną przeglądarkę internetową (agent użytkownika)

Dostęp do ww danych jest ściśle regulowany w naszej organizacji i dozwolony jedynie dla celów analizy zakłóceń działania witryny i cyberataków. Takiego typu dane okołobiznesowe nie będą powiązane z innymi zgromadzonymi danymi osobowymi. Osobę posługującą się określonym adresem IP będziemy identyfikować wyłącznie w przypadku nielegalnych cyberataków. W każdym innym przypadku informacje te nie będą nam ujawniane jak też nie będziemy próbować uzyskać dostęp do danych osobowych właściciela adresu IP.


Wykorzystanie danych kontaktowych


W przypadku, gdy użytkownik witryny internetowej skontaktuje się z nami jako operatorem/administratorem korzystając z udostępnionych kanałów kontaktu, podane w formularzu kontaktowym dane, jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres domowy i numer telefonu, będą wykorzystywane i zapisywane jedynie w celu dostarczenia odpowiedzi i przetworzenia zapytania od użytkownika. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim bez zgody użytkownika.


Transfer danych do osób trzecich


Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych użytkownika, w tym adresu zamieszkania i adresu e-mail, osobom trzecim bez uprzedniej wyraźnej zgody użytkownika, która może zostać w dowolnym momencie odwołana. Jedynie w celu realizacji kwestii biznesowych (takich jak wysyłka produktów z naszego e-sklepu lub wysyłka materiałów reklamowych) będziemy udostępniać osobom trzecim niezbędne dane (np. adres odbiorcy). Udostępnione do wysyłki dane osobowe adresata mogą być przetwarzanie jedynie do wykonania zlecenia. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji jest niedozwolone.


Bezpieczeństwo


Podjęliśmy techniczne i organizacyjne środki ostrożności w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed zamierzoną lub przypadkową manipulacją, dostępem osób nieupoważnionych, zniszczeniem i zmianami.


Wykorzystanie plików cookie


Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy tak zwane pliki „cookie”. Pliki cookie to małe pakiety danych zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, tablecie lub smartfonie użytkownika podczas przeglądania przez niego witryny internetowej celem bardziej efektywnego projektowania i wykorzystania stron internetowych. Niektóre pliki cookie (sesyjne pliki cookie) są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Z kolei inne tego typu pliki (trwałe pliki cookie) są archiwizowane w komputerze użytkownika do określonego terminu lub do chwili, gdy wyczyszczona zostanie pamięć podręczna przeglądarki. Pliki te pozwalają nam zidentyfikować użytkownika jako klienta naszej strony internetowej. Niektóre pliki cookie są również zapisywane przez uprawnione osoby trzecie (pliki cookie osób trzecich lub śledzące pliki cookie). Takie pliki cookie wykorzystywane są w celach marketingowych oraz przeprowadzania analiz, takich jak np. liczby dostępów do witryny, czasu spędzonego na stronie przez użytkownika oraz ścieżki linków, dzięki którym użytkownik trafił na daną witrynę/stronę.

Ustawienia plików cookie na komputerze użytkownika

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej użytkownik jest informowany o fakcie korzystania przez nas z plików cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się kontynuować swoją wizytę na naszej stronie, tym samym akceptuje wykorzystanie przez nas standardowych plików cookie. Przed kontynuacją można też przejść do zakładki „Ustawienia” i otworzyć okno, w którym dostępne są bardziej szczegółowe informacje na temat plików cookie, z których korzystamy na naszej stronie internetowej. Wystarczy przeczytać opisy plików cookie i zaznaczyć te pliki, na których wykorzystywanie użytkownik zezwala w trakcie korzystania z naszej witryny internetowej. Należy pamiętać, że „konieczne pliki cookie” są istotne dla prawidłowego funkcjonowania serwisu. Po dokonaniu żądanych ustawień można kontynuować swoją wizytę na naszej stronie internetowej.


Dostęp i zmiana ustawienia możliwe są w dowolnym momencie i przy każdej kolejnej wizycie na stronie, wchodząc na zakładkę „ustawienia plików cookie” dostępnej na końcu każdej strony. Dodatkowo istnieje możliwość ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób aby każdorazowo akceptować lub odrzucać pliki cookie, lub aby użytkownik był powiadamiany o każdym pliku cookie zapisywanym na jego komputerze.


Wykorzystanie Google Analytics


Zgodnie z art. 6 par. 1 RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jest korzystanie z usługi „Google Analytics”, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)), w celu optymalizacji i analizy oferty na naszej stronie internetowej. Google Analytics wykorzystuje tzw. „pliki cookie”, pliki tekstowe, przechowywane na komputerze użytkownika, które analizują jego korzystanie ze strony internetowej. Pliki cookie utworzone w związku z korzystaniem z tej strony przez użytkownika są zazwyczaj przenoszone na serwer Google znajdujący się w USA i tam zapisywane. Jednakże w przypadku aktywowania anonimizacji adresu IP na stronie internetowej, adres IP użytkownika przed przekazaniem dalej zostanie skrócony przez Google już na obszarze państw członkowskich UE lub innych sygnatariuszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP zostanie najpierw przesłany na serwer Google w USA, a dopiero później skrócony. Na zlecenie operatora/administratora tej strony internetowej, Google przetwarza informacje w celu oceny korzystania z witryny/strony, przedstawienia raportów dotyczących ruchu na witrynie/stronie oraz w celu realizacji dodatkowych usług na rzecz operatora/administratora z tytułu prowadzenia strony internetowej i korzystania z Internetu. Przekazywany z przeglądarki użytkownika adres IP i przetwarzany przez Google Analytics nie będzie powiązany z innymi danymi Google.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące warunków przetwarzania i ochrony danych znaleźć można pod adresem https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub odpowiednio https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl. Zwracamy uwagę, że na stronie internetowej Google Analytics zastosowano rozszerzenie kodem „ga('set', 'anonymizeip')” w celu zagwarantowania anonimowego zapisu adresów IP (tzw. maskowanie IP).


Usługi Google AdWords


Zgodnie z art. 6 ust 1 f) RODO, naszym prawnie uzasadnionym interesem jako klienta AdWords jest korzystanie z usługi „Google Conversion Tracking”, usługi analizy dostarczanej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”)), w celu optymalizacji i analizy naszej oferty internetowej. W tym celu Google AdWords instaluje plik cookie na komputerze użytkownika (plik cookie konwersji) w przypadku, gdy użytkownik trafił na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy w Google. Takie pliki cookie deaktywują się po upływie 30 dni i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. W przypadku odwiedzania przez użytkownika konkretnych naszych stron internetowych, jeśli plik cookie jeszcze jest aktywny, wraz z Google jesteśmy w stanie rozpoznać, czy użytkownik aktywował reklamę i następnie został przekierowany na naszą witrynę/stronę. Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Tym samym nie ma możliwości śledzenia plików cookie poprzez witryny klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą plików cookie konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się korzystać z funkcji śledzenia konwersji. Klienci AdWords widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy otworzyli ich reklamę i zostali przekierowani do strony zawierającej tag- ścieżkę dostępu śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do indywidualnej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik nie zamierza uczestniczyć w procesie śledzenia ścieżki dostępu, może odrzucić odpowiedni plik cookie poprzez takie ustawienie przeglądarki, które generalnie deaktywuje ustawienia plików cookie. Pliki cookie służące do śledzenia ścieżki konwersji wyłączane są poprzez zmianę ustawień przeglądarki, tak aby zablokować pliki cookie domeny „googleadservices.com”. Można również wyłączyć śledzenie konwersji, wybierając ustawienie „wymagane pliki cookie” w ustawieniach plików cookie.
Bardziej szczegółowe informacje, a także politykę prywatności Google dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Prawo sprzeciwu


Użytkownik może zablokować przechowywanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia oprogramowania przeglądarki. W takim przypadku należy jednak pamiętać, że użytkownik może utracić możliwość korzystania z pełnej gamy funkcji witryny. Ponadto można zablokować pliki cookie śledzące informacje na temat sposobu z jakiego użytkownik korzysta z witryny i wysyłające je do Google (łącznie z adresem IP), jak także przetwarzanie tych informacji przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
Zamiast wtyczki do przeglądarki lub podczas korzystania z przeglądarek na urządzeniach mobilnych można otworzyć poniższy link i odpowiednio dostosować ustawienia plików cookie w celu uniknięcia pobierania danych przez Google Analytics w przyszłości w ramach tej witryny internetowej (takie ustawienia plików cookie będą działać tylko dla tej konkretnej przeglądarki i tylko dla tej domeny. Usuwając pliki cookie w tej przeglądarce należy otworzyć ponownie link): Disable Google Analytics and Google AdWords Conversion-Tracking.


Prawa użytkownika


Użytkownik ma prawo do uzyskania bezpłatnej informacji na temat swoich zarejestrowanych danych osobowych. Ma on również prawo do skorygowania nieprawdziwych danych oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub też ich całkowitego usunięcia. Jeśli ma to zastosowanie, użytkownik może również skorzystać ze swojego prawa do przenoszenia danych. W przypadku, gdy użytkownik podejrzewa, że jego dane osobowe są przetwarzane w niewłaściwy sposób, może złożyć skargę do odpowiedniej instytucji. Dane instytucji odpowiedzialnej w tym przypadku znaleźć można na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl

Usunięcie danych


Zakładając, że nie koliduje to z ustawowymi obowiązkami administratora dotyczącymi przechowywania danych, użytkownik ma prawo do zażądania usunięcia swoich danych osobowych. Zapisane dane zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do realizacji zamierzonego celu ich gromadzenia, a przepisy prawa w zakresie przechowywania danych nie będą mieć zastosowania. W przypadku, gdy dane nie mogą zostać usunięte z powodu istnienia ustawowych obowiązków, zainicjowane zostanie ograniczenie przetwarzania danych. W takim przypadku dane zostaną zablokowane i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.

Kontakt


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt.

Adres kontaktowy : Polska
Herlitz Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych
Szamotulska 2/Baranowo
62-081 Przeźmierowo
Polska
Telefon: + 48 61 650 11 41
e-mail: rodo@herlitz.pl

Adres kontaktowy : Niemcy
Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Werftstraße 9
30163 Hannover
Niemcy
Telefon: +49-511-6969-0
E-Mail: datenschutz@pelikan.com