Warunki gwarancji dla plecaków marki be.bag

Firma Herlitz Sp. Z.o.o., Baranowo, ul. Szamotulska 2, 62-081 Przezmierowo, Poland, („Herlitz“)udziela rozszerzonej gwarancji producenta, dwuletniej od daty zakupu plecaków szkolnych marki be.bag zgodnie z następującymi warunkami:

  1. Herlitz gwarantuje, że plecaki szkolne marki be bag są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres dwóch lat od daty ich zakupu. Niniejsza gwarancja obowiązuje na całym terytorium Unii Europejskiej i Szwajcarii.
  2. W okresie gwarancyjnym firma Herlitz bezpłatnie usunie usterki plecaków szkolnych be.bag wynikające z wad materiałowych i produkcyjnych, według własnego wyboru i uznania poprzez naprawę lub wymianę produktu na nowy. Wadliwe produkty wymienione na nowe przechodzą na własność Herlitz.
  3. Wszelkie wady wynikające z niewłaściwego użytkowania plecaków, normalnego zużycia, narażenia na działanie substancji chemicznych, skrajnych temperatur, wypadków przeróbek plecaka lub jego napraw dokonywanych przez klienta lub osobę trzecią są wyłączone z gwarancji. 
  4. Prosimy o przesłanie wadliwego produktu wraz z dowodem zakupu oraz objaśnieniem na czym polega zgłaszana wada na poniższy adres właściwy dla Państwa miejsca zamieszkania. W przypadku zamieszkania w kraju UE, który nie jest wyraźnie wymieniony poniżej, prosimy o kontakt z Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG w Niemczech. Zgłoszenia dokonujecie Państwo na własny koszt i ryzyko.
  5. W razie wymiany wadliwego produktu na nowy albo dokonania jego istotnej naprawy okres gwarancji produktu biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia. Jeżeli gwarant wymienił część produktu, przedłużenie gwarancji dotyczy tylko części wymienionej.
  6. Oczywiście gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Adresy kontaktowe Gwaranta
Herlitz Sp. z o.o.
Baranowo k. Poznania
ul. Szamotulska 2
62-081 Przeźmierowo
Phone +48 (0) 61 650 11 00
Fax +48 (0) 61 650 11 99
E-Mail: info@herlitz.p
E-Mail: info@herlitz.pl

Adresy kontaktowe:

Austria

Pelikan Austria Gesellschaft mbH
Dr. Kraitschekgasse 7-9
A-2486 Pottendorf
Austria
Phone +43 (0) 2236 44 000 44
Fax +43 (0) 2236 44 200

Belgia | Holandia | Luksemburg | Francja

Pelikan N.V./S.A.
Stationsstraat 43
B-1702 Groot-Bijgaarden
Phone +32 (0) 2 481 87 00
Fax +32 (0) 2 481 87 19
E-Mail: info@pelikan.be

Bułgaria

Herlitz Bulgaria EOOD
10, Poruchik Nedelcho Bonchev str
1528 SOFIA
Bulgaria
Phone +359 (0) 2 973 20 20
Fax +359 (0) 2 973 21 51
E-Mail: office@herlitzbg.com

Grecja

Pelikan ΕλλάςΕ.Π.Ε.
8οχλμΛ. ΒάρηςΚορωπίου
19400 Κορωπί
Phone +30 210 6625129
Fax +30 210 6626232
E-Mail: pelikan@pelikan.gr

Polska

Herlitz Sp. z o.o.
Baranowo k. Poznania
ul. Szamotulska 2
62-081 Przeźmierowo
Phone +48 (0) 61 650 11 00
Fax +48 (0) 61 650 11 99
E-Mail: info@herlitz.pl

Niemcy

Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Endverbraucherservice
Straße der Einheit 142-148
14612 Falkensee
Telefon +49 (0) 3322 26-0
E-Mail: herlitz.endverbraucherservice@pelikan.com

Republika Czeska

HERLITZ, spol. s r.o.
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 5 – Stodůlky
Phone +420 606 637 460
Fax +420 296 544 444
E-Mail: customerservicecz@herlitz.cz

Rumunia

Herlitz Romania SRL
tr. Depozitelor nr. 22
540240 Tg-Mures
Phone +40 (0) 265 253 722
Fax +40 (0) 265 253 582
E-Mail: pelikan@herlitzromania.ro

Słowacja

HERLITZ, spol. s r.o.
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 5 – Stodůlky
Phone +420 606 637 460
Fax +420 296 544 444
E-Mail: customerservicecz@herlitz.cz

Szwajcaria

Pelikan (Schweiz) AG
Chaltenbodenstraße 8
8834 Schindellegi
Schweiz
Phone +41 (0) 44 786 70 20
Fax +41 (0) 44 786 70 21
E-Mail: info@pelikan.ch

Węgry

Herlitz Hungária Kft.
Campona u. 1 (Harbor Park)
1225 BUDAPEST
Hungaria
Phone +36 (0) 1 305-2000
Fax +36 (0) 1 305-2035
E-Mail: herlitz@herlitz.hu

Włochy

Pelikan Italia S.p.A.
Via Antonio Cechov 48
20151 Milano
Phone +39 (02) 39016 1
Fax +39 (02) 39016 365
E-Mail: info@pelikan.it